Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kuruluna Yurtdışından Seçilecek Üyelere İlişkin İlan

Taşkent Büyükelçiliği 17.03.2011

Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kuruluna Yurtdışından Seçilecek Üyelere İlişkin İlan

24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" ve 24/12/2010 tarih ve 27795 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında kurulan Yurt Dışı Vatandaşlar Danışma Kurulu'na yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya kaybettirme halleri dışında vatandaşlıktan çıkanlardan ekte belirtilen ülke ve bölge kontenjanlarına göre üye seçilecektir.

Başvuru Şartları

1. Başvuru yapacağı ülkede, Türk vatandaşlarının yararlanacağı sosyal sorumluluk projeleri, toplumsal uyum, eğitim ve benzeri çalışmalarda görev almış olmak
2. Başvuru yapacağı ülkede, eğitim ve turizm amaçlı geçirilen süreler hariç, en az beş yıldır yasal olarak ikamet ediyor olmak
3. İşsizlik sigortası veya sosyal yardımdan faydalanmıyor olmak
4. Başvuru yapacağı ülkenin resmi dilini, birden fazla resmi dili olan ülkeler için en az birini, iyi derecede bilmek
5. Devletin şahsiyetine karşı ve yüz kızartıcı suç işlememiş ve taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis cezası almamış olmak
6. Kurul üyeliğinin gerektirdiği eğitim, temsil kabiliyeti, ilgi ve sorumluluğa sahip olmak
7. En az lise mezunu olmak
8. 25 yaşında veya daha büyük olmak
9. Askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak

Başvuruda istenen belgeler

1. Kimlik belgesi fotokopisi
2. Özgeçmiş
3. Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya sureti
4. Son beş yıl içerisinde başvuru yaptığı ülkede ikamet ettiğine dair belge
5. Başvuru yaptığı ülkenin resmi dilini iyi derecede bildiğinde dair diploma, sertifika ve benzeri belgelerden biri
6. Başvuru yaptığı ülkede, Türk vatandaşlarının yararlanacağı sosyal sorumluluk projeleri, toplumsal uyum, eğitim ve benzeri çalışmalarda yapmış olduğu görevleri belirten yazılı beyan
7. 2 adet vesikalık fotoğraf

Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu üyelerinin görevleri

1. Kurul toplantılarına, Kurul gündemine ilişkin ön hazırlık yapmış olarak katılmak
2. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve çözümüne yönelik projeler üretmek
3. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla ve yabancı ülke vatandaşlarıyla, Kurul üyeliğinin gerektirdiği saygınlığa uygun bir şekilde iletişim kurmak
4. Yurtdışında, ülkemize ve vatandaşlarımızla ilgili olumlu imajın arttırılmasına katkıda bulunmak amacıyla çalışma ve tekliflerde bulunmak
5. Kurul Başkanının yazılı onayı ile Kurulun görev alanına giren yurtiçi ve yurtdışındaki toplantı, çalıştay konferans ve benzeri etkinliklere Kurul adına katılmak ve görevlerin sonunda hazırlayacakları değerlendirme ve sonuç raporlarını Kurul Başkanına sunmak
6. Kurul toplantılarında alına kararların etkin bir şekil de uygulanmasını takip etmek

Başvuru Şekli ve Tarihleri

Üyelik için başvurular, 25.03.2011 tarihine kadar yurtdışındaki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine veya Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılabilecektir.

Adres: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Oğuzlar Mh. Mevlana Bulvarı. No: 145
06520 Balgat/Çankaya/Ankara-TÜRKİYE

Telefon: +90 312 218 40 00-40 56

e-posta: info@ytb.gov.tr


Üyelik alınacak bölge ve ülke sayıları:

Almanya (10 üye)
ABD (4 üye)
Fransa (4 üye)
İngiltere (3 üye)
Avustralya (3 üye)
Hollanda(3 üye)

Rusya ve
Orta Asya (3 üye)

Avusturya (3 üye)
Belçika (2 üye)
Danimarka (2 üye)
Finlandiya(2 üye)
İsveç (2 üye)
İsviçre (2 üye)
İtalya (2 üye)
Kanada (2 üye)
KKTC (2 üye)
Norveç (2 üye)
Balkanlar (2 üye)

Ortadoğu ve
Afrika (2 üye)

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12.30 / 13:30 - 18.00

Konsolosluk ve vize başvuruları her gün 09:00-12:30 saatleri arasında alınmaktadır.
1.1.2014 Yılbaşı
8.3.2014 Dünya Kadınlar Günü
21.3.2014 Nevruz Bayramı
9.5.2014 Hatıra ve Saygı Günü
28.7.2014 30.7.2014 Ramazan Bayramı
1.9.2014 Bağımsızlık Günü
1.10.2014 Öğretmenler Günü
4.10.2014 7.10.2014 Kurban Bayramı
29.10.2014 Cumhuriyet Bayramı
8.12.2014 Anayasa Günü