T.C. vatandaşlarının Büyükelçiliğimizde evlenmeleri , 26.4.2016

BELGELER :

1. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi. (Çiftelerin en son medeni hali işlenmiş, soğuk damgası belli olmayan nüfus cüzdanları kabul edilmeyecektir. 10 yılı doldurmuş kimlikler kabul edilmez. )

2. 5’er adet vesikalık fotoğraf (orijinal 4,5x6 ebatında olmalı, renkli fotokopi kabul edilmez)

3. Tam teşekküllü hastaneden alınmış Sağlık Raporu (Rapor imzalı, mühürlü ve kaşeli olmalıdır.)

Not: Evlenme Sağlık Raporunda ayrıca Akdeniz anemisi taraması yapılmıştır ibaresi olmalıdır.

Not: 60 yaş üzeri olanların Devlet Hastanesinden evlilik için heyet raporu alması gerekmektedir.

4. Özbekistan’da ikamet ettiklerine dair Pasaportun işlem görmüş sayfalarının fotokopisi (Pasaportun aslının da başvuru esnasında ibraz edilmesi gerekmektedir.)

ÖNEMLİ BİLGİLER :

1.Evlenecek çiftlerin başvuruya beraber gelmeleri zorunludur.

2.Kadınlarda boşanma ve eşinin ölümü halinde 300 gün süre geçmelidir yada aile mahkemesinden iddet kararı getirmesi şarttır.

3.Kız-Erkek 16 yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak aile mahkemesinden alınacak izin ile evlenebilirler. 17. yaşını tamamlayan erkek-kız velinin izni; eğer veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile evlenebilirler. Anne ve baba ölmüş ise ölümü vukuatlı nüfus kaydı ile belgelenecektir.

4.Soyadını kullanmak isteyen bayanlar bu isteğini müracaat sırasında belirtmelidirler.

5.Mal ayrılığı talebi olanların, noterden yaptırmış oldukları MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ müracaat dosyasına koyulur.

6.Evrakların geçerlilik süresi 6 aydır. (180 gündür)

7.Şahit olabilmek için ergin ve mümeyyiz olarak ve tanıklık ettiği kişiyi tanımak şarttır(Evlendirme Yönetmeliği madde:28). Şahitlik yapacaklar T.C. kimlik numarası yazılı Nüfus cüzdanı yanında olmalı ve istenildiğinde göstermesi zorunludur. Çiftlerin annesi, babası, kardeşi veya çocuğu dahi nikâh şahidi olabilir)

Evlenme engelleri:

a)Hısımlık;

1- Üst soy ve alt soy arasında; kardeşler arasında amca dayı hala ve teyze ile yeğenleri arasında

2- Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile eşlerden biri ile diğerinin üst soy ve alt soyları arasında

3- Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin çocukları torunları ve eşi arasında evlenme yapılamaz.

b) Evli olmak;

Nüfus kaydına göre evli görünen bir kimse yeniden evlenemez. Müracaat sırasında önceki evliliğin ölüm boşanma veya evliliğin her hangi bir sebeple mahkeme kararı ile son bulmuş olması halinde evlenme engeli ortadan kalkar. Ancak buna rağmen bu durum aile kütüklerine tescil edilmedikçe yeniden evlenme akdi yapılamaz.

c) Kadın için kanuni bekleme süresinin dolmamış olması;

Boşanmış, evliliğin geçersiz olduğuna hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın boşanma veya evliliğin geçersizliğine dair mahkeme kararı olmadan veya kocasının ölüm tarihinden itibaren üçyüz gün geçmedikçe yeniden evlenemez.

Ancak kadın üçyüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde bu bekleme süresi ortadan kalkar.

d) Gaiplik durumunda;

Gaipliğine karar verilen kişinin eşi mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez

e) Sağlık raporunun bulunmaması

KADININ SOYADI:
Kadın evlenince kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya nüfus müdürlüğüne yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12.30 / 13:30 - 18.00

Konsolosluk ve vize başvuruları her gün 09:00-12:30 saatleri arasında alınmaktadır.
1.1.2014 Yılbaşı
8.3.2014 Dünya Kadınlar Günü
21.3.2014 Nevruz Bayramı
9.5.2014 Hatıra ve Saygı Günü
28.7.2014 30.7.2014 Ramazan Bayramı
1.9.2014 Bağımsızlık Günü
1.10.2014 Öğretmenler Günü
4.10.2014 7.10.2014 Kurban Bayramı
29.10.2014 Cumhuriyet Bayramı
8.12.2014 Anayasa Günü