Türkiye Cumhuriyeti

Taşkent Büyükelçiliği

Büyükelçilik Tarihi ve Önceki Büyükelçilerimiz

Türkiye, 16 Aralık 1991 tarihinde Özbekistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuş, 4 Mart 1992 tarihinde ise iki ülke arasında diplomatik ilişkiler tesis edilmiştir. İlk Taşkent Büyükelçimiz, 25 Nisan 1992 tarihinde güven mektubunu sunarak görevine başlamıştır. Taşkent’teki Büyükelçiliğimiz de, Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov ve dönemin Türkiye Başbakanı Süleyman Demirel tarafından 28 Nisan 1992 tarihinde hizmete açılmıştır. Türkiye’nin, Özbekistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olması münasebetiyle, SSCB dönemindeki Özbekistan Dışişleri Bakanlığı binası, Özbekistan yönetimi tarafından bir jestle ülkemize Büyükelçilik binası olarak tahsis edilmiştir.

 

İki ülke ilişkilerinin hukuki temelini oluşturmak amacıyla Özbekistan ile Türkiye arasında 100’ün üzerinde anlaşma ve protokol imzalanmış, karşılıklı çok sayıda üst düzey ziyaret gerçekleştirilmiştir.

 

Türkiye ve Özbekistan’ın işbirliği olanakları çok geniş bir yelpazeye yayılmakta olup, ikili işbirliğinin potansiyel olarak gelecek vaat eden her alanda daha da geliştirilmesi hedeflenmektedir. Özbekistan, tarihi ve kültürel birikimi, stratejik konumu, doğal kaynakları ve Orta Asya nüfusunun yarısını oluşturan 28 milyonluk nüfusu ile bölgesel barış ve istikrar için kilit konumdadır. Bu ülkenin karşı karşıya olduğu, aynı zamanda bölgenin istikrarı için de tehlike oluşturan aşırı akımlar, terörizm ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi tehditlerin önlenmesi ve bertaraf edilmesi, ikili ilişkilerimizin önde gelen konuları arasında yer almaktadır.

 

Avrasya’nın istikrarı ve refahı bakımından iki kilit ülke olan Türkiye ve Özbekistan arasındaki ikili ilişkilerinin olumlu bir mecrada gelişmesini sürdürmesi ve bu ilişkilerin herhangi bir yanlış anlamanın etkisinde kalmaksızın idame ettirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu anlayıştan hareketle Türkiye, Özbekistan’ın istikrarına ve kardeş Özbek halkının huzur ve refahına büyük önem atfetmektedir.

 
Volkan Çotur
Büyükelçi
20.03.1992-15.04.1994
Erdoğan Aytun
Büyükelçi
26.04.1994-19.12.1996
Umur Apaydın
Büyükelçi
30.12.1996-19.12.2000
Reşit Uman
Büyükelçi
01.01.2001-18.12.2004
M. Kemal Asya
Büyükelçi
29.12.2004-02.01.2010
Mehmet Sertaç Sönmezay
Büyükelçi
16.06.2011-14.02.2014
Namık Güner Erpul
Büyükelçi
14.02.2014-15.12.2016
Ahmet Başar Şen
Büyükelçi
13.12.2016-
Ahmet Başar Şen
Büyükelçi
13.12.2016-
Ahmet Başar Şen
Büyükelçi
13.12.2016-