Türkiye Cumhuriyeti

Taşkent Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Oy Kullanabilmeleri Hakkında Duyuru , 09.12.2013

Değerli vatandaşlarımız,

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemizde düzenlenen  Cumhurbaşkanlığı seçimi, genel seçimler ve halk oylamalarında oy  kullanabilmelerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın seçim dönemlerinde bulundukları ülkelerde oy kullanabilmeleri için mutlaka “Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı olmaları gerekmektedir.


Yurtdışı Seçmen Kütüklerinin oluşturulmasında Adres Kayıt Sisteminde (AKS) mevcut veriler esas alınacaktır.


5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Adres Kayıt Sistemi (AKS) Yönetmeliği uyarınca, herhangi bir konsolosluk işlemi için yurtdışındaki temsilciliklerimize başvuruda bulunan vatandaşlarımızdan, yurtdışında 6 aydan fazla ikamet izni bulunanların “adres beyan etme” yükümlülüğü bulunmaktadır.


Bu çerçevede, Yurtdışı Seçmen Kütüklerinin sağlıklı bir şekilde oluşturulabilmesi amacıyla, yurtdışında ikamet eden ve henüz adres beyanında bulunmamış veya adresinde değişiklik meydana gelen vatandaşlarımızın, adreslerinin AKS’ye kaydedilmesini teminen en kısa zamanda Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine başvurarak “adres beyanı”nda bulunmaları uygun olacaktır.


Yurtdışında yaşayan ve oy kullanabilecek vatandaşlarımızdan  daha önceden adres beyanında bulunmuş olanlar Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı olup olmadıklarını  Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın internet sitesinin (https://www.ysk.gov.tr/) “Yurt Dışı Seçmen Sorgulama” bölümünden kontrol edebilirler.


Özbekistan’da yaşayan ve seçmen niteliğini taşımakla birlikte  henüz Yurtdışı Seçmen Kütüğü’nde kayıtlı olmayan vatandaşlarımız,


1. Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine şahsen müracaat ederek “Adres Beyan Formu” doldurmak,

veya

2. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden (http://www.nvi.gov.tr/Hakkimizda/Projeler,Aks.html?pageindex=11) indirebilecekleri “Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımız İçin Adres Beyan Formu- FORM B”nin ön ve arka sayfalarını eksiksiz olarak doldurduktan sonra nüfus cüzdanlarının önlü/arkalı fotokopisiyle birlikte posta yoluyla Büyükelçiliğimize göndermek,


suretiyle Yurtdışı Seçmen Kütüğüne kaydolabilirler.


Saygıyla duyurulur.


T.C. Taşkent Büyükelçiliği