Türkiye Cumhuriyeti

Taşkent Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Nüfusla İlgili Yasal Değişiklikler Hakkında Duyuru!!! , 10.02.2016

Nüfusla İlgili Yasal Değişiklikler Hakkında Duyuru!!!

 

6661 sayılı Kanunla yürürlüğe giren nüfus hizmetleri ile ilgili yasal değişiklikler aşağıda sunulmuştur:

 

1- Adres değişikliğini bildirim yükümlülüğü süresi içinde bildirmeyenlere (5490 sayılı NüfusHizmetleri Kanununun 51. maddesi uyarınca, 20 iş günü) 50 TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 1000 TL idari para cezası, yurt içindeki milli idari amirlerince, yurt dışında ise dış temsilciliklerce verilecektir.

 

2- a) Anılan yasal değişikliklerin yürürlüğe girdiği 27.01.2016 tarihi itibariyle doğum olayını bildirim yükümlülüğü olup, bu yükümlülüğünü yasal süresi içinde yerine getirmeyenlere,

    b) nüfusve aile cüzdanlarını kaybedenlere ve nüfus cüzdanının geçerlilik süresinin son bulmasından itibaren altmış gün içinde bu cüzdanlarını değiştirmeyenlere veya bu durumdaki  çocukların veli veya vasilerine idari para cezası uygulanmayacaktır.

 

3- Evlenme olayını bildirim yükümlüğü içinde yerine getirmeyenlere yurt içinde nüfus müdürlüklerince, yurt dışında ise Dış Temsilciliklerimizce 50 TL idari para cezası verilecektir.

 

4- Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca yukarıda kayıtlı idari para cezaları, verildiği ülkedeki konsolosluk hasılatının tahsil edildiği para birimi üzerinden Merkez Bankası'nın günlük olarak açıkladığı döviz kuruyla hesaplanacak ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca kanun yoluna başvurulmadan önce peşin olarak ödenmesi halinde, sözkonusu tutarların dörtte üçünün tahsil edilecektir.

 

Saygıyla duyurulur.