Türkiye Cumhuriyeti

Taşkent Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Ülkemize Insani Yardım Kabulü Hakkında Duyuru!!! , 02.03.2016

Ülkemize insani yardım kabulü hakkında duyuru!!!

Suriye krizi nedeniyle ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriye vatandaşlarına yapılan yardımların ve ülkemiz üzerinden Suriye'ye yönelik yapılan sınır ötesi insani yardımların kabulüne ilişkin mekanizmalar ve uygulamalar hakkında aşağıdaki hususların hatırlatılmasında yarar görülmüştür.

Nakdi yardımlar:

Hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK), geçici koruma altında bulunan Suriye vatandaşlarına ülkemiz tarafından sunulan hizmetlere katkıda bulunmak amacıyla, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) ve Türk Kızılayı'nın bu amaçla açtığı hesaplara bağışlarını yatırabilmektedir.

AFAD hesaplarına:

https://www.afad.gov.tr/TR/IcerikDetay1.aspx…

Türk Kızılayı hesaplarına:

htttp://www.kizilay.org.tr/bagis-yontemleri/banka-hesap-numaralari

linklerinden erişilebilmektedir.

Bu bağışlar şartsız olarak yapılabildiği gibi, belli bir hizmetin sunulması veya Suriyeliler için kurulan geçici barınma merkezlerinin tamamının veya belli bir bölümünün (okul,sağlık merkezi gibi ) inşaatı için şartlı olarak da yapılabilmektedir. Bağışın şartlı olarak yapılacak olması durumunda, bağış yapılmadan evvel bağışın yapılacağı kuruluştan (AFAD veya Türk Kızılayı) şartın yerine getirilip getirilmeyeceği hususunda teyit alınması önem arz etmektedir. Bağışın belirlenen şarta uygun olarak kullanıldığı AFAD ve Türk Kızılayı tarafından belgelendirilebilmektedir.