Türkiye Cumhuriyeti

Taşkent Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Doğum Yardımı Başvuruları Hakkında Duyuru!!! , 06.05.2016

DOĞUM YARDIMI BAŞVURULARI

15 Mayıs 2015 tarihinde ve sonrasında doğan çocukları için doğum yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın Türkiye’de 
tercih edecekleri
 bir ilin Valiliğine bağlı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne hitaben doldurup imzalayacakları bir dilekçeyi şahsen başvuruları sırasında teslim etmeleri veya çocuklarının doğum tescili için gönderecekleri evrakla birlikte Büyükelçiliğimize iletmeleri gerekmektedir.

 • Mavi Kart sahipleri de doğum yardımından aynı şartlarda faydalanabilmektedir.

 • Eğer çocuğunuzun doğum kaydı daha önceden yapılmışsa dilekçenize Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanınızın veya pasaportunuzun (ya da mavi kartınızın) fotokopisini ekleyebilirsiniz. (Ancak doğum tescili henüz yapılmamışsa öncelikle doğum tescil işlemlerinin yapılabilmesi için mutlaka belge asıllarına ihtiyaç duyulmaktadır.)

 • Başvuru evrakınızla birlikte doğum yardımı dilekçenizin Türkiye’deki ilgili makamlarımıza iletilebilmesi için gerekli posta ücreti olarak 4 ABD Doları gerekmektedir.

 • Vatandaşlarımızın doğum yardımı başvurularını Türkiye’de bulundukları sırada doğrudan bulundukları yere en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne de yapabilmeleri mümkündür. Bu konuda bir süre sınırlandırması bulunmamaktadır.
 • Başvurular anne tarafından veya anne adına baba tarafından yapılabilmektedir. 
  İstisnai haller izleyen paragrafta kayıtlıdır:
 • Annenin Türk vatandaşı olmaması veya vefat etmiş olması halinde ya da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızca belirlenecek zorunlu hallerde başvuru, Türk vatandaşı olan baba adına veya çocuğun kanuni temsilcisi tarafından yapılabilmektedir. Anne ve babanın her ikisinin de vefat etmiş olması halinde başvurunun çocuğun kanuni temsilcisi tarafından yapılması gerekmektedir.
 • Kamu kurumu çalışanlarının doğum yardımı hususunda doğrudan mensubu bulundukları kurumlara başvurmaları gerekmektedir.
 • 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğan çocuklar için doğum yardımı yapılamamakla birlikte ödeme miktarı belirlenirken 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğmuş çocuklar da dikkate alınmaktadır.

 • Vatandaşlarımızın 15 Mayıs 2015 ve sonraki bir tarihte doğan ilk çocukları için 300 TL, ikinci çocukları için 400 TL ve üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL tutarında bir defaya mahsus olmak üzere doğum yardımı yapılabilmektedir.

 • Sözkonusu ödemeler Türkiye’de PTT aracılığı ile T.C. kimlik numaraları ya da mavi kart numaraları üzerinden yapılmaktadır.

        Dilekçe örneği ve dilekçenin doldurulmasına ilişkin açıklamalar ekte sunulmuştur.


İlgili Dosyalar :

- Doğum yardımı-Dilekçe.docx

- Doğum yardımı-Dilekçenin doldurulmasında dikkat edilecek hususlar.docx