Türkiye Cumhuriyeti

Taşkent Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Online vize başvuru sistemi hakkında duyuru!!!, 22.02.2016

Vize uygulamalarımızda yeknesaklığın sağlanması için e-Vize dışındaki tüm vize başvurularının da 2016 yılı başından itibaren merkezi bir sistemle elektronik ortamda işleme alınması öngörülmektedir. e-Konsolosluk üzerinden erişilebilecek olan “Online vize başvuru sistemi” 5 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girecek olup, ülkemiz için her türlü vize başvuruları bu tarihten itibaren yalnız İnternet üzerinden yapılabilecektir.

Sözkonusu uygulama ile 5 Ocak 2016 tarihinden itibaren tüm vize başvuruların www.visa.gov.tr adresi üzerinden yapılması zorunlu kılınmaktadır.

Bu uygulamayla, vize başvuruları için gerekli verilerin tamamının başvuru sahipleri tarafından önceden sisteme kaydedilmesi öngörülmektedir.

Beraberinde aile üyeleriyle seyahat edecek kişilerin, bu kişilerle ilgili verileri de ayrı ayrı sisteme kaydetmeleri öngörülmektedir. Bununla birlikte başvuruyu yapan kişiler, aile üyeleriyle ilgili başvuru dosyalarını topluca görüntüleyebilecek ve bu veriler üzerinde değişiklik yapabileceklerdir.

Tüm vize başvurularında başvuru sahibi ile yüz yüze görüşme/mülakat yapılması öngörülmektedir. E-Konsolosluk üzerinden vize talebinde bulunan kişiler, sisteme yükledikleri, kendilerinden talep edilen belgelerin asılları ve doldurdukları vize formunun imzalanmış basılı örneğiyle birlikte Büyükelçiliğimize başvuracaklardır. Başvuru evrakının kabul edilmesi ile birlikte gerekli vize harcı tahsil edilecektir.

Ayrıca, 11 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 15. Maddesinde “kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası bulunmayanlara vize verilmez” hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede, ülkemize vize başvurusunda bulunan tüm yabancılardan geçerli sağlık sigortası talep edilecektir.

Saygıyla duyurulur.