Türkiye Cumhuriyeti

Taşkent Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Doğum Tescil İşlemleri, 04.03.2016

 

Evlilik Birliği İçinde Doğan Çocuklar İçin

Doğum tescili işlemleri ile ilgili esaslara genel olarak 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve 4721 sayılı Medeni Kanunda yer verilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veli, yurt içi veya yurt dışında dünyaya gelen çocuklarını kendi nüfus kütüğüne yazdırmak mecburiyetinde olup, baba veya annenin başvurusu yeterlidir.

Doğum Tescili sonrası çocuğa Nüfus Cüzdanı verilebilmektedir.

Temsilciliğimizde doğum bildirimi yapılabilmesi için gerekenler:


- Özbek yerel makamlarından alınmış Doğum Belgesi ve Türkçe Tercümesi.

- Baba ve Annenin Pasaport ve Nüfus Cüzdanı fotokopileri.

- Ebeveynler evli ise evlilik durumları gösterir belgenin fotokopisi.

- Çocuk 6 yaşından büyük ise Yaş tespitine yönelik Hastane Raporu gereklidir.

Doğum Kayıt İşlemleri ücretsiz olup, 4 ($) Dolar Posta harcı alınır. 

 

Evlilik Birliği Dışında Doğan Çocuklar İçin:

Evlilik birliği dışında doğan çocuğun babasının, Dış Temsilciliklerimize şahsen başvurarak, babalık tanıma senedi düzenletmek suretiyle çocuğu tanıması mümkündür.  

Anne ve Babanın şahsen bulunmaları ve Temsilcilikte düzenlenecek evrakları imzalamaları gerekmektedir. 

Doğum Tescili sonrası çocuğa Nüfus Cüzdanı verilebilmektedir.


Temsilciliğimizde evlilik dışı doğum bildirimi yapılabilmesi için gerekenler:

- Babalık Tanıma Senedi. (Temsilciliğimizde düzenlenebilmektedir.)

- Özbek yerel makamlarından alınmış Doğum Belgesi ve Türkçe Tercümesi.

- Baba ve Annenin Pasaport ve Nüfus Cüzdanı fotokopileri.

- Anne yabancı uyruklu ise yetkili yabancı makamdan alınmış medeni halini gösteren belgenin ve doğum kayıt belgesinin aslı, (boşanmışsa boşanma kararı da gereklidir)

- Çocuk 6 yaşından büyük ise Yaş tespitine yönelik Hastane Raporu gereklidir.

- Annenin Doğum Belgesi ve Türkçe Tercümesi

- Noterden alınacak muvafakatname

Doğum Kayıt İşlemleri ücretsiz olup, 4 ($) Dolar Posta harcı alınır.

Yurtdışında doğan çocukların nüfusa kayıt işlemlerinin, ilke olarak doğumun gerçekleştiği yerin bağlı olduğu bölgeden sorumlu temsilciliğimiz aracılığıyla yaptırılması gerekmekle birlikte, herhangi bir nedenle bildirimde bulunulamaması halinde, doğumun gerçekleştiği yerdeki yerel makamlarca düzenlenmiş doğum belgesinin aslı ve Türkçe tercümesi ile birlikte yurt içindeki ilgili Nüfus Müdürlüğüne de bildirim yapılabilir.


Alfabemizde bulunmayan w, q, x gibi harfleri içeren isimler Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunun 3. maddesi uyarınca kabul edilmemekle beraber çocuğa en fazla iki isim verilebilmektedir.