Türkiye Cumhuriyeti

Taşkent Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Noterlik İşlemleri, 09.03.2016

Vekaletname düzenletme işlemleri ile ilgili esaslara 1512 sayılı Noterlik Kanunu ve Noterlik Kanunu Yönetmeliğinde yer verilmektedir.

Vekaletnameler genel olarak Düzenleme ve Onaylama olarak ikiye ayrılırlar. Noterlik Kanunu'nun 89. maddesine göre aşağıdaki belgelerin Temsilciliklerimize şahsen başvuru yapılarak "Düzenleme" şeklinde yapılması zorunludur:

Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi'nde yapılabilecek noterlik işlermleri:

VEKALETNAME

MUVAFAKATNAME

TAAHÜTNAME

AZİLNAME

BABALIK TANIMA SENEDİ

Noterlik işlemlerde aşağıdaki belgelere ihtiyaç duyulmaktadır:

- Nüfus cüzdanının aslı,

- Pasaportun aslı ve fotokopisi (İkamet ve Vize kısmı dahil)

- 2 adet renkli vesikalık fotoğraf. (2 fotoğrafın da aynı ve ön cepheden çekilmiş olması gerekmektedir. Bilgisayarla çoğaltılan fotoğraflar kabul edilmemektedir)

- Tapu işlemleriyle ilgili vekaletnameler için ise, ilgili emlakın tapusu veya tapu kayıt bilgileri (ada, parsel, mevki gibi)

- Belirli bir banka ve hesapla ilgili vekaletname için IBAN no ve Banka bilgileri,

- Belirli bir araçla ilgili vekaletname için Araç Ruhsatı örneği,

- Emeklilik İşlemleri için hangi kurumdan Emekli olduğuna dair bilgi,

- Muvafakatname düzenletilecekse konusu, Çocuğun ve Ebeveynin Kimlik örneği veya T.C. Kimlik numaraları.


     Azilname düzenlenebilmesi için:

- Vekaletname’nin örneği ve Vekilin bilgileri

-  5 adet fotoğraf gerekmektedir.

Azilname, Adalet Bakanlığına, Vekaletnameyi düzenleyen Notere ve vekilin adresine posta yoluyla gönderilecektir.