Türkiye Cumhuriyeti

Taşkent Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi Yeminli Tercümanlar Listesi, 07.08.2017

T.C.

TAŞKENT BÜYÜKELÇİLİĞİ

KONSOLOSLUK ŞUBESİ YEMİNLİ 

TERCÜMANLAR LİSTESİ

 

            Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin 96.maddesi’ndeki esaslar çerçevesinde; konsolosluk işlemleri/belge tercümeleri ilgili olarak görevlendirilecek tercümanları belirleme yetkisi noterlere, dolayısıyla yurtdışında da Büyükelçilik Konsolosluk Şubeleri ile Başkonsolosluklara aittir.

            Noterlik Kanunu’nun 75.maddesi’nin son fıkrası ve Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin 96.maddesi uyarınca, “yeminli tercüman” olarak tanınacak tercümanların noter veya konsolos huzurunda yemin etmesi ve buna ilişkin olarak da bir tutanak düzenlenmesi zorunlu bulunmaktadır. Bu nedenle noterler ve konsoloslar, ancak kendilerinin belirledikleri ve yemin verdiklerine dair tutanakları bulunan tercümanlara çeviri işlemi yaptırabilirler.

            Bu çerçevede, Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine yemin veren tercümanların listesi aşağıda sunulmuştur.

 

“DÜNYA” TERCÜMANLAR BÜROSU:

 

  1.     Yokub Abruev –Türkçe/Rusça/Özbekçe

             Sadık Azimov Kochası No:79/5 Hamza Tumanı / Taşkent / Özbekistan

 Tel: (71) 2543740, (71) 2336775, (71) 2336764
  1. Muborak Ismailova – Türkçe/Rusça/Özbekçe

             Sadık Azimov Kochası No:79/5 Hamza Tumanı / Taşkent / Özbekistan

             Tel: (71) 2543740, (71) 2336775, (71) 2336764

   

 

 

“EXCLUSIVA ALORA” TERCÜMANLAR BÜROSU:

 

  1.    Maruf Babaev –  Türkçe/Rusça/Özbekçe

            M. Tarobıy Kochası No:12  Yakkasaray Tumanı / Taşkent / Özbekistan

            Tel: (71) 2816062, (90) 1767027, (90) 1767017

 

 

“BRIGHT SPEED EVOLUTIONS” TERCÜMANLAR BÜROSU

 

   1. Nuriddin Altınboev - Türkçe/Rusça/Özbekçe

               Esenin Kochası No: 2A/18 Şayhantahur Tumanı /Taşkent/Özbekistan

              
Tel:(90) 3592121