Doğum Yardımı Başvuruları Hakkında Duyuru!!!

Taşkent Büyükelçiliği 06.05.2016

DOĞUM YARDIMI BAŞVURULARI

15 Mayıs 2015tarihinde ve sonrasında doğan çocukları için doğum yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın Türkiye’de
tercih edecekleri
bir ilin Valiliğine bağlı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne hitaben doldurup imzalayacakları bir dilekçeyi şahsen başvuruları sırasında teslim etmeleri veya çocuklarının doğum tescili için gönderecekleri evrakla birlikte Büyükelçiliğimize iletmeleri gerekmektedir.

 • Mavi Kart sahipleri de doğum yardımından aynı şartlarda faydalanabilmektedir.

 • Eğer çocuğunuzun doğum kaydı daha önceden yapılmışsa dilekçenize Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanınızın veya pasaportunuzun (ya da mavi kartınızın) fotokopisini ekleyebilirsiniz. (Ancak doğum tescili henüz yapılmamışsa öncelikle doğum tescil işlemlerinin yapılabilmesi için mutlaka belge asıllarına ihtiyaç duyulmaktadır.)

 • Başvuru evrakınızla birlikte doğum yardımı dilekçenizin Türkiye’deki ilgili makamlarımıza iletilebilmesi için gerekli posta ücreti olarak 4 ABD Doları gerekmektedir.

 • Vatandaşlarımızın doğum yardımı başvurularını Türkiye’de bulundukları sırada doğrudan bulundukları yere en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne de yapabilmeleri mümkündür. Bu konuda bir süre sınırlandırması bulunmamaktadır.
 • Başvurular anne tarafından veya anne adına baba tarafından yapılabilmektedir.
  İstisnai haller izleyen paragrafta kayıtlıdır:
 • Annenin Türk vatandaşı olmaması veya vefat etmiş olması halinde ya da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızca belirlenecek zorunlu hallerde başvuru, Türk vatandaşı olan baba adına veya çocuğun kanuni temsilcisi tarafından yapılabilmektedir. Anne ve babanın her ikisinin de vefat etmiş olması halinde başvurunun çocuğun kanuni temsilcisi tarafından yapılması gerekmektedir.
 • Kamu kurumu çalışanlarınındoğum yardımı hususunda doğrudan mensubu bulundukları kurumlara başvurmaları gerekmektedir.
 • 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğan çocuklar için doğum yardımı yapılamamakla birlikte ödeme miktarı belirlenirken 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğmuş çocuklar da dikkate alınmaktadır.

 • Vatandaşlarımızın 15 Mayıs 2015 ve sonraki bir tarihte doğan ilk çocukları için 300 TL, ikinci çocukları için 400 TL ve üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL tutarında bir defaya mahsus olmak üzere doğum yardımı yapılabilmektedir.

 • Sözkonusu ödemeler Türkiye’de PTT aracılığı ile T.C. kimlik numaraları ya da mavi kart numaraları üzerinden yapılmaktadır.

Dilekçe örneği ve dilekçenin doldurulmasına ilişkin açıklamalar ekte sunulmuştur.


İlgili Dosyalar

Doğum yardımı-Dilekçe.docx

Doğum yardımı-Dilekçenin doldurulmasında dikkat edilecek hususlar.docx

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12.30 / 13:30 - 18.00

Konsolosluk ve vize başvuruları her gün 09:00-12:30 saatleri arasında alınmaktadır.
1.1.2014 Yılbaşı
8.3.2014 Dünya Kadınlar Günü
21.3.2014 Nevruz Bayramı
9.5.2014 Hatıra ve Saygı Günü
28.7.2014 30.7.2014 Ramazan Bayramı
1.9.2014 Bağımsızlık Günü
1.10.2014 Öğretmenler Günü
4.10.2014 7.10.2014 Kurban Bayramı
29.10.2014 Cumhuriyet Bayramı
8.12.2014 Anayasa Günü