Türkiye'ye Seyahat Edecek Yabancılardan Özel Reçeteyle Satılabilen Ilaçlarla Tedavi Görenlerin Bu Ilaçları Seyahatlerinden Önce Nasıl Beyan Edecekleri Ve Ülkemize Girişleri Sırasında Yapmaları Gereken Işlemlere Ilişkin Duyuru:

Taşkent Büyükelçiliği 08.06.2016

Konuya ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan alınan yazılarda,

-2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 58. maddesi uyarınca; aynı Kararın9 nolu ekinde(EK-9​) yer alan yolcu beraberi kişisel eşya listesi kapsamı eşyaya muafiyet tanınmaktadır. EK-9 daki listede yer alan eşya için eşyanın kıymetine bakılmaksızın listede belirtilen miktar kadar getirilebilmekte olup, sözkonusu liste kapsamında “şahsi tedavide kullanılan ilaçların” da yer aldığı,
-Türkiye'ye gelen yolcuların beraberlerinde getirdikleri ya da gelişlerinden bir ay önce veya üç ay sonraki süreler içerisinde gönderilen yolcu beraberi kişisel eşya listesi kapsamı şahsi tedavide kullanılan ilaçların, Türkiye'de kalınacak süre göz önünde bulundurularak, makul miktarının yurda girişine izin verildiği,

-Diğer taraftan, uyuşturucu ikame tedavisi kapsamında Methadone, Buprenorpin, Codein gibi ilaçların yolcu beraberinde getirilmesi halinde, Birleşmiş Milletler Uluslararası Narkotik Kontrol Organının "Uluslararası Kontrole Tabi İlaçlarla Tedavi Almakta Olan Turistlerle İlgili Ulusal Düzenlemelere Işık Tutacak Uluslararası Prensipleri" uyarınca, yolcu hakkında şüphe veya ihbar olması, yolcuların rutin kontrolü sırasında yolcu beraberinde sözü edilen ilaçların bulunduğunun anlaşılması ya da yolcu tarafından kendiliğinden beyanda bulunulması durumunda, gümrük personeli tarafından sözü edilen prensiplerin ekinde (Ek-I) yer alan “Model Sertifika Formu”nun ibraz edilmesi gerektiği,

-Öte yandan, konuyla ilgili olarak 2014 yılı yolcular için ülke bazlı düzenlemelerin, INCB websitesinin "

https://www.incb.ong/documents/Psychotropics/guidelines/travel-regulations/2013- travellers-update/TUR 7 Januarv 2014 table ENG 03123.pdf
" adresinde yer aldığı,

-Sözkonusu bildirimde yolcu beraberinde gelmesi gereken şahsi tedavide kullanılacak kontrole tabi ilaçların, yolcuların seyahatleri süresince kullanmaları gerektiğine ilişkin gümrük idaresine, hastanın kendisini tedavi eden hekim tarafından düzenlenmiş olan, kullandığı ilacın niteliğini ve ülkemizde kalacağı sürece kullanacağı dozu belirtir sağlık kuruluşundan alınan rapor, hekim raporu veya reçete ibraz edilmesi koşuluna bağlı olarak, ülkemizde kalınacak süre göz önünde bulundurulmak suretiyle makul miktardaki ilacın girişine izin verileceği ifade edilmektedir.

Saygıyla duyurulur.


Pazartesi - Cuma

09:00 - 12.30 / 13:30 - 18.00

Konsolosluk ve vize başvuruları her gün 09:00-12:30 saatleri arasında alınmaktadır.
1.1.2014 Yılbaşı
8.3.2014 Dünya Kadınlar Günü
21.3.2014 Nevruz Bayramı
9.5.2014 Hatıra ve Saygı Günü
28.7.2014 30.7.2014 Ramazan Bayramı
1.9.2014 Bağımsızlık Günü
1.10.2014 Öğretmenler Günü
4.10.2014 7.10.2014 Kurban Bayramı
29.10.2014 Cumhuriyet Bayramı
8.12.2014 Anayasa Günü