Türkiye Cumhuriyeti

Taşkent Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi Yeminli Tercümanlar Listesi , 26.07.2017

T.C.

TAŞKENT BÜYÜKELÇİLİĞİ


KONSOLOSLUK ŞUBESİ

YEMİNLİ TERCÜMANLAR LİSTESİ


             Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin 96.maddesi’ndeki esaslar
çerçevesinde; konsolosluk işlemleri/belge tercümeleri ilgili olarak
görevlendirilecek tercümanları belirleme yetkisi noterlere, dolayısıyla
yurtdışında da Büyükelçilik Konsolosluk Şubeleri ile Başkonsolosluklara
aittir.

            Noterlik Kanunu’nun 75.maddesi’nin son fıkrası ve Noterlik
Kanunu Yönetmeliği’nin 96.maddesi uyarınca, “yeminli tercüman” olarak tanınacak
tercümanların noter veya konsolos huzurunda yemin etmesi ve buna ilişkin olarak
da bir tutanak düzenlenmesi zorunlu bulunmaktadır. Bu nedenle noterler ve
konsoloslar, ancak kendilerinin belirledikleri ve yemin verdiklerine dair
tutanakları bulunan tercümanlara çeviri işlemi yaptırabilirler.


            Bu çerçevede, Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine yemin
veren tercümanların listesi aşağıda sunulmuştur.


 
       DÜNYA TERCÜMANLAR BÜROSU:
 
          1.Yokub Abruev –Türkçe/Rusça/Özbekçe


             Sadık Azimov Kochası No:79/5 Hamza Tumanı / Taşkent /
Özbekistan


           Tel: (71) 2543740, (71) 2336775, (71)
2336764


          2.Muborak Ismailova – Türkçe/Rusça/Özbekçe             Sadık Azimov Kochası No:79/5 Hamza Tumanı / Taşkent /
Özbekistan


             Tel: (71) 2543740, (71) 2336775, (71) 2336764          3.Guzal Narkulova –  Türkçe/Rusça/Özbekçe


             Sadık Azimov Kochası No:79/5 Hamza Tumanı / Taşkent /
Özbekistan


             Tel: (71) 2543740, (71) 2336775, (71) 2336764              EXCLUSIVA ALORA
TERCÜMANLAR BÜROSU:


          1.Maruf Babaev – 
Türkçe/Rusça/Özbekçe


          M. Tarobıy Kochası No:12  Yakkasaray Tumanı / Taşkent /
Özbekistan


          Tel: (71) 2816062, (90) 1767027, (90) 1767017

        “BRIGHT SPEED EVOLUTIONS”
TERCÜMANLAR BÜROSU


          1.Nuriddin Altınboev - Türkçe/Rusça/Özbekçe          Yesenin Cad. No: 2A/18 Şayhantahur İlçesi
/Taşkent/Özbekistan


          Tel:(90) 3592121