Türkiye Cumhuriyeti

Taşkent Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Türkiye’ye Gidecek Yabancılardan Talep Edilecek Sağlık Sigortası Hakkında Duyuru, 22.12.2016

6458 sayılı Kanunun sağlık sigortalarına ilişkin hükmü gereği Türkiye’ye gitmek üzere vize başvurusu yapacak yabancılardan aşağıda belirtilen asgari koşulları kapsayan sağlık sigortası talep edilmektedir:

Asgari koşullar;

1- Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı (asgari teminat limiti 30.000 Euro),

2- Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya naklinin karşılanması,

3- Sigortalının taburcu olduktan sonra ikamet adresine naklinin karşılanması,

4- Vefat eden sigortalının ülkesine naklinin karşılanması

5- Tükiye’de kalacağı süreyi kapsaması